Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/044367/Bra

10.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 (4) zák . č. 543/2002 Z.z. na zmenu stavu mokrade vo veci: "Lysica - rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku".

Žiadateľ: SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina