hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/043000/Ora

Žiadosť o udelenie výnimky na výrub drevín v území so 4. stupňom územnej ochrany  na parc. KN-C č. 567/1 v k. ú. Nižná, okres Tvrdošín, Žilinský kraj v prietočnom profile toku Orava , rkm 50,900 - 52,000. Žiadateľ: SVP, š. p., o. z. Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.