Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/042411/Drn

25.09.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovania verejnosti prístupného podujatia - verejné sadenie stromov. Žiadateľ: Dedoles, s.r.o., Za koníčkom 14, 902 01 Pezinok.