Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/041807/Bra

18.10.2019

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa § 28 k stavbe: "Biwa - rodinný dom", k.ú. Krasňany

Žiadateľ: Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina