Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

17.09.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová.