Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/040233/Drn

10.09.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia - beh Kvačianskou dolinou. Žiadateľ: Olympijský klub Liptova, Nábr. A. Stodolu 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš.