Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038176/0ra

09.09.2019

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vybudovanie zaistenej lezeckej cesty a prístupového chodníka v lokalite Zadné Haliny, k. ú. Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj.

Žiadateľ: Klub slovenských turistov Ružomberok, Májekova chata 3800 Malinô Brdo, 034 01 Ružomberok.