Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038172/Drn

28.08.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/014097-4/Drn zo dňa 11. 6. 2014. Žiadateľ: Tatry Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.