Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038168/Drn

28.08.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/026379-005/Drn zo dňa 6. 9. 2018. Žiadateľ: Tatry Mountain Resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.