Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038157/Drn

23.08.2019

Žiadosť o vyjadrenie (rozhodnutie) k výrubu stromov v OP NPR Turková. Žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2.