Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038155/Drn

28.08.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na organizovanie podujatia horský duatlon v Ľupčianskej doline v Nízkych Tatrách. Žiadateľ: Bicyklom po Slovensku s.r.o., Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš.