Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038123/Ora

26.08.2019

Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v JPRL Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová, Valaská Dubová 44, 034 93 Valaská Dubová.