Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/038082/Ora

26.08.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu na organizovanie hromadného turistického výstupu na Baranec, Západné Tatry v súvislosti s akciou "Geocaching" dňa 19.10.2019. Žiadateľ: Michal Selecký, Stredná 7, 974 05 Banská Bystrica.