Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/036886/Bra

16.08.2019

Žiadosť o súhlas v súvislosti s vyznačením turistickej trasy a osadením smerovníkov.

Žiadateľ: Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Čadca