Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/036885/Bra

16.08.2019

Žiadosť o súhlas na ošetrenie chráneného stromu v k.ú. Kysucké Nové Mesto

Žiadateľ: Elite Buildings, s.r.o.- Ing. Tibor Hradňanský