Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/036808/Ora

15.08.2019

Žiadosť o výnimku na vjazd a státie s motorovým vozidlom za účelom realizácie stavby v NP Veľká Fatra v úseku od podporného bodu č. 40 až č. 48 v k. ú.Ľubochňa a Hubová v období od 05.11.2019 do 14.11.2019. Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.