Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/036512/Ora

09.09.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/583, Párnica - Zázrivá.

Žiadateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín.