hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2019/035739/Bra

Žiadosť o povolenie výrubu stromov (2 ks vŕba a 1 ks smrek) v priestoroch a blízkom okolí regulačnej stanice VTL prípojky zemného plynu na parcele KN-C č. 1571/1 k.ú. Rajecká Lesná.

Žiadateľ: Lhodol s.r.o., Dolkam Šuja, 015 01 Rajec