Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/035739/Bra

06.08.2019

Žiadosť o povolenie výrubu stromov (2 ks vŕba a 1 ks smrek) v priestoroch a blízkom okolí regulačnej stanice VTL prípojky zemného plynu na parcele KN-C č. 1571/1 k.ú. Rajecká Lesná.

Žiadateľ: Lhodol s.r.o., Dolkam Šuja, 015 01 Rajec