Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/035524/Ora

05.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti s plánovanou úpravou toku Oravica v k. ú. Liesek a k. ú. Čimhová. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany.