Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/035309/Bra

02.08.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v NPR Slnečné skaly a v jej ochr. pásme pre plánovanú výstavbu Rajeckej cyklomagistrály.

Žiadateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice