Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/034976/Drn

31.07.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia "Vertikal Ploská - Beh hrdinov SNP" na území NP Veľká Fatra. Žiadateľ: OZ Outdoor Klub Čierny Kameň, Vyšná Revúca 744, 034 74 Liptovské Revúce.