Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/034748/Bra

10.12.2019

Žiadosť: Výstavba rekreačnej chaty v k.ú. Ďurčiná

Žiadateľ: Marián Baláž, Ďurčiná 304, 15 01