Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/034602/Ora

12.08.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu na ošetrenie chránených stromov "S21 Lipy pri kostole" v k.ú. Istebné, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj. Žiadateľ: Obec Istebné, Istebné č. 142, 027 53 Istebné