Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/033033/Bra

18.07.2019

Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie mot. voz. a udelenie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s opravnými prácami na mostnom telese.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina