Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/031537/Bra

16.08.2019

Žiadosť k zámeru "Rekreačná chata - Bystrička- Martin".

Žiadateľ: Ján Pikla, Bystrička 97, 038 04 Bystrička