Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/031534/Bra

17.07.2019

Žiadosť o súhlas na usporiadanie pretekov horských bicyklov v k.ú. Terchová

Žiadateľ: OMNITRADE a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava