Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/030979/Drn

03.07.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., za účelom spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Kvačianska dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové, Veľké Borové, 027 32 Zuberec.