Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/030698/Bra

03.07.2019

Žiadosť o vybudovanie dočasnej lesnej cesty pre potreby vykonania náhodných ťažieb obhospodarovateľom lesa (Urbár Stránske).

Žiadateľ: Urbár Stránske, PS, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice.