Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1--2019/030697/Bra

03.07.2019

Žiadosť o povolenie na konanie športovo- kynologického podujatia "Kysucký dogtrekking u medveďa"

Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34