Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/030662/Drn

03.07.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, v súvislosti s konaním podujatia CampFest 2019. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.