Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/028517/Drn

17.06.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na organizovania podujatia "Výstup na Slemä". Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok.