Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/028366/Ora

19.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na vybudovanie náučného chodníka a chodníka v štýle "via ferrata" Malino Brdo v k. ú. Ružomberok v lokalite Haliny. Žiadateľ: Snow&Bike, s.r.o., Za dráhou 4994,034 01 Ružomberok.