Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/026636/bra

08.07.2019

Žiadosť o zásah do mokrade v rámci zámeru: "Rozšírenie miestnej komunikácie - Zbyňov - Riešenie dopravy". 

Žiadateľ: Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec