Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/026633/Bra

08.07.2019

Žiadosť o súhlas na usporiadanie cyklistického podujatia

Žiadateľ: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32