Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/026512/Ora

20.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlas v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na budovanie a vyznačenie náučného chodníka na nábreží Oravskej priehrady v k.ú. Námestovo. Žiadateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo.