Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/026135/Drn

04.07.2019

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/025459-002/Drn, ktorým bol vydaný súhlas na budovanie náučného chodníka v k. ú. Liptovské Revúce. Žiadateľ: IVEX s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava.