Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/025250/Drn

24.05.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na vykonanie náhodnej ťažby a následných lesohospodárskych činností v NPR Choč. Žiadateľ: Obecný urbariát - pozemkové spoločenstvo Lisková, Lisková č. 219, 034 81