Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/025246/Drn

17.05.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s natáčaním filmu Perinbaba 2. Žiadateľ: J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o., Dukelská 927/7-3, Považská Bystrica.