Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/024591/Bra

16.05.2019

Žiadosť o povolenie k vstupom do chránených území za účelom základného výskumu

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6, Bratislava 4, 842 15