Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/024528/Bra

27.05.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu drobného prístrešku k obhospodarovaniu pasienka - tradičnej salašníckej koliby v ochrannom pásme NP Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochr. v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z..

Žiadateľ: Urbárska obec Dolná Tižina, PS