Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/023087/Bra

09.05.2019

Povolenie výnimky na vjazd a státie mot. vozidlám za účelom dovozu materiálu a iného technického zabezpečenia potrebného na obnovu a konzerváciu NPK Starý hrad, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Žiadateľ: Združenie za záchranu Starého hradu - castrum Warna