Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/022382/Ora

06.05.2019

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre nakrúcanie leteckých záberov v NP Veľká Fatra v rámci projektu dokumentárneho filmu "Príbeh Veľkej Fatry". Žiadateľ: Fatranský okrášľovací spolok, Podhora 1/1280, 034 01 Ružomberok 1.