Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/022178/Bra

09.05.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok v súvislosti s ošetrením vyťaženého smrekového dreva

Žiadateľ: Urbárska obec poz. spol. Varín, M. R. Štefánika 446, 013 03 Varín