Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/021784/Drn

26.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. v dobývacom priestore Kotešová - Oblazov, v k. ú. Kotešová - Oblazov. Žiadateľ: Obchod s palivami s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina.