Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/021265/Drn

24.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., na pasenie oviec v území NPR Choč. Žiadateľ: Liptovské ovčiarske družstvo - LOD, 034 95 Likavka 1051.