Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/021171/Drn

18.04.2019

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu "Chata pod Chlebom - rekonštrukcia a prístavba". Žiadateľ: MaH Servis s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin.