Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020436/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností a súhlas na umiestnenie stavby (polyfunkčný objekt) podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v CHA rieka Orava. Žiadateľ: PT projekting - Ing. Peter Tomáška, Moyzesova 958/40, 010 01 Žilina