Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020393/Drn

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na organizovanie športových podujatí - "Hore dole Derešom a duatlon o cenu Mikulášskej chaty" v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: OZ Hore Dole Derešom, Pavčiná Lehota 145, 03101.