Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020387/Drn

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s nakrúcaním filmu v Kvačianskej doline. Žiadateľ: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.