Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020386/Drn

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v chránenom území Jelšie, v súvislosti s odstránením poruchy kanalizácie. Žiadateľ: Obec Pavčina Lehota, Pavčina Lehota 71, 031 01 Liptovský Mikuláš.